ММА Шумен

ММА ШУМЕН и fitness Flex-Shumen неочаквано добра комбинация! Разбира се със съдействието на РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД.