Административна сграда

Административна сграда

Административна сграда към съществуваща складова база в УПИ XXIV-Производствен терен битова химия - "Теси" ООД в кв. 340Д, м. Индустриална зона, гр. Шумен.