Tesy - преустройство на офиси

Tesy - преустройство на офисиПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА  В УПИ VІІ-ПСД, КВ. 340Д, М. ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА, ГР. ШУМЕН