Сертификати и Удостоверения

Сертификати и Удостоверения

 

РВ Инженеринг ЕООД се гордее с многобройните си доволни клиенти. Ние от РВ Инженеринг ЕООД сме в състояние да обхванем целия цикъл по изграждане на една сграда, съоръжение или обект. Формулата на успеха ни се дължи на работа с висококачествени материали на световни производители, опитни специалисти, конкурентни цени, максимална коректност към клиента, перфектно качество и гарантирано обслужване.

 

РВ Инженеринг ЕООД е регистрирана в Камарата на строителите в България – Централен професионален регистър на строителя".

 

Чрез удостоверенията, представени по-долу, се сертифицира това, че РВ Инженеринг ЕООД е вписана в Централния регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

 

- ПЪРВА ГРУПА – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.

- ВТОРА ГРУПА – строежи от транспортна инфраструктура.

- ТРЕТА ГРУПА – строежи от енергийната инфраструктура.

- ПЕТА ГРУПА – отделни видове СМР съгласно КИД – 2008, сектор „Строителство" с класове: 41.20; 42.11; 42.13; 42.21; 42.22; 42.91; 42.99; 43.11; 43.12; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91.

 

Удостоверение № I - TV 014291
Удостоверение № I - TV 014291
Удостоверение № II - TV 003947
Удостоверение № II - TV 003947
Удостоверение № III - TV 004587
Удостоверение № III - TV 004587
Удостоверение № V - TV 010045
Удостоверение № V - TV 010045
ISO 14001:2004
ISO 14001:2004
ISO 18001:2007
ISO 18001:2007
ISO 9001:2008
ISO 9001:2008